Wetenschap en aura

| Medisch Centrum voor Natuurgeneeskunde

Wetenschap en aura

februari 21, 2015 Pieter Pieters 0

[one_two bg=”#ffffff”][centrum_left]

Wetenschap en aura

Sommige mensen mag je meteen, van anderen krijg je de kriebels. Zo’n eerste indruk is vaak moeilijk in woorden te vatten, het is een gevoel. Grote kans dat jouw aura heeft gereageerd op het aura van de ander. Het aura is niets anders dan het energieveld dat om iemand heen ‘hangt’. Het onderwerp heeft de belangstelling van de wetenschap, maar tot op heden verstrekken auralezers nauwkeurigere informatie dan de meest geavanceerde apparatuur.

Mensen zijn onderdeel van de natuur; hun lichaam is een complexe samenstelling van moleculen en atomen, en daarmee vatbaar voor energievelden. Elke persoon heeft zijn eigen aura, een Menselijk Energie Veld (MEV). Sommige mensen kunnen dit aura zien, en getrainde auralezers kunnen uit het MEV allerlei informatie halen over iemands gezondheid: stroomt de energie goed, zijn er blokkades, en zo ja, waar en waarom?  

De reguliere geneeskunde wordt zich beetje bij beetje bewust van een meer energetische benadering van ziekte en gezondheid. Daarmee is het MEV in de wetenschappelijke belangstelling komen te staan: kun je een aura zichtbaar maken, heeft het kleur, wat is de structuur ervan? De laatste vijfentwintig jaar heeft onder andere een voormalig natuurkundig onderzoeker van de NASA, Barbara Brennan, veel onderzoek gedaan naar het MEV.

Auralezers stellen dat een aura uit zeven lagen bestaat. Deze lagen liggen niet als de schillen van een ui op elkaar, zo blijkt uit het beeldvormend onderzoek van Brennan. Ook zijn de lagen niet allemaal gelijk van structuur, áls ze al structuur hebben: sommige lagen lijken eerder vloeibaar. De lagen verschillen daarnaast in kleur, dichtheid en intensiteit. Het MEV houdt niet per definitie op bij de huid. Sommige lagen zijn in staat door te dringen in het lichaam, andere beginnen bij de huid en strekken zich uit tot in de ruimte om het lichaam.

Met de wetenschappelijk ontwikkelingen van de laatste decennia is het mogelijk geworden tot op zekere hoogte metingen te verrichten aan menselijke energievelden. De vraag is op dit moment dan ook niet meer óf de mens een aura heeft maar hóé we dit energieveld beter in beeld kunnen brengen. Op dit moment vormen getrainde aurareaders de beste informatiebron.


Wetenschap is slechts een beeld van de waarheid

– Francis Bacon

[/centrum_left][/one_two]