Stem analyse

| Medisch Centrum voor Natuurgeneeskunde

Stem analyse

februari 22, 2014 Uncategorized 0

[one_two bg=”#ffffff”][centrum_left]

Stem analyse

Onze stem geeft expressie aan onze gedachten en gevoelens. We denken dat we deze uiting op een gecontroleerde wijze brengen en dat we hiermee bepalen in hoeverre we onszelf laten zien. Echter, een belangrijk deel van de informatie die we via onze stem de buitenwereld in brengen komt voort uit ons onderbewuste. Hierdoor laten we vaak meer van onszelf zien dan we ons realiseren.

Stemanalyse
Stemanalyse maakt gebruik van een computerprogramma dat het mogelijk maakt informatie, bewust en onbewust, uit de stem te filteren en inzichtelijk te maken. Aan de hand van een korte opname van de stem wordt de opbouw van de stem geanalyseerd. Hierdoor krijgen we informatie over de persoonlijke, fysieke en emotionele gesteldheid, maar ook over de persoonlijke uitstraling.

Wetenschappelijk onderbouwd
Stemanalyse is een bijzondere, wetenschappelijk onderbouwde techniek, die een brug slaat tussen oude traditionele geneeswijzen en de moderne technieken die we tegenwoordig tot onze beschikking hebben. We zijn hiermee in staat op een geheel nieuwe manier naar ons zelf te kijken! Binnen vier minuten ontstaat een uniek totaalbeeld van onszelf, waarmee we onszelf vanuit een nieuw perspectief kunnen leren kennen. Dit biedt de mogelijkheid om oude overtuigingen en blokkades sneller te transformeren naar nieuwe inzichten.

Tijdens een persoonlijk gesprek wordt uitleg gegeven over de onderlinge verbanden tussen mentale, emotionele en fysieke processen en de invloed die deze hebben op de persoonlijke uitstraling. Inzicht in deze processen biedt jou duidelijkheid welke mogelijkheden jij ter beschikking hebt om hier op een positieve manier invloed op te kunnen uitoefenen. Stemanalyse is ook geschikt om inzicht te krijgen tussen partners, ouder en kind, werkgever en werknemer etc.
[/centrum_left][/one_two]